دانه نما

تولید وطراحی قفسه های استندی آسان ریز خشکبار(حبوبات،آجیل،قهوه،...)با شیوه های نوین کاملا بهداشتی همراه شیرهای تخلیه

دانه نما

تولید وطراحی قفسه های استندی آسان ریز خشکبار(حبوبات،آجیل،قهوه،...)با شیوه های نوین کاملا بهداشتی همراه شیرهای تخلیه

نحوه تخلیه شیرهای آسان ریز

محصولات تولیدی دانه نما

شیوه های نوین در فروش وارائه خشکبار با توجه به رعایت بهداشت .بهینه سازی وزیبایی فضای فروشگاه تخلیه وبرداشت خود مشتری بدون درگیر کردن فروشنده

ثبت برند تجاری دانه نما

دانه نما به عنوان یک برند تجاری با توجه به روز کردن محصولات خود وارتقاء روزافزون تولیدات خود نام تجاری خود را ثبت وهمیشه درصددرضایت مشتریان این صنف بوده وزیبایی بهداشت واستحکام را مد نظر دارد

ثبت

دانه نما به عنوان یک برند تجاری با توجه به روز کردن محصولات خود وارتقاء روزافزون تولیدات خود نام تجاری خود را ثبت وهمیشه درصددرضایت مشتریان این صنف بوده وزیبایی بهداشت واستحکام را مد نظر دارد

سیلوهای بدون شیر

ساخت وطراحی سیلوهای دوبل دو مخزنه بدون شیر راه کاری جهت
دانه های درشت وچسبنده مانند پودر ادویه جات ویا انواع شکلات وآبنبات
ویا خشکبارآجیلی مانند گردو وغیره بوده وعلاوه برنمای زیبایی که محصول داده میشود
دارای تخلیه آسان واستفاده بهینه از فضای فروشگاه میباشد

سیلوهای بدون شیر

ساخت وطراحی سیلوهای دوبل دو مخزنه بدون شیر راه کاری جهت
دانه های درشت وچسبنده مانند پودر ادویه جات ویا انواع شکلات وآبنبات
ویا خشکبارآجیلی مانند گردو وغیره بوده وعلاوه برنمای زیبایی که محصول داده میشود
دارای تخلیه آسان واستفاده بهینه از فضای فروشگاه میباشد

۱۶ مخزنه نیمه سنتی

کاربرد این محصول جهت فروشگاههای میباشد که دارای دانه های چسبنده ویا به صورت پودر شده (ادویه..)ویا دارای پوسته مانند شکلات و..بوده وبه شیرکمتری نیاز دارند
بر مبنای چنین درخواستی ۱۶ مخزنه دومنظوره ساخته ووارد بازار گردید که جزءکاملتریت قفسهای نسل جدید میباشد.
ومورد استقبال فروشندگان محترم گرددید.

۱۶ مخزنه نیمه سنتی

کاربرد این محصول جهت فروشگاههای میباشد که دارای دانه های چسبنده ویا به صورت پودر شده (ادویه..)ویا دارای پوسته مانند شکلات و..بوده وبه شیرکمتری نیاز دارند
بر مبنای چنین درخواستی ۱۶ مخزنه دومنظوره ساخته ووارد بازار گردید که جزءکاملتریت قفسهای نسل جدید میباشد.
ومورد استقبال فروشندگان محترم گرددید.

نمای زیبا ودید سه بعدی کنارها

حتما باید به این نکته توجه داشت که اگر قفسهای اینچنین به دیوار های بغل منظور چپ وراست مغازه قرار گیرد با داشتن این قابلیت یعنی دید کنارها پس از ورود مشترد با کوچکترین تلاشی محصولات ارائه شده در نمای زیبا دیده شود با توجه به امر شرکت دانه نما با درست کردن سیلوه های نیم گرد ومحدب که به اصطلاح از کار بیرون زده دید بغل را میسر وحتی مشتری خارج از مغازه هم میتواند به راحتی اقلام را مشاهده نماید.

نمای زیبا ودید سه بعدی کنارها

حتما باید به این نکته توجه داشت که اگر قفسهای اینچنین به دیوار های بغل منظور چپ وراست مغازه قرار گیرد با داشتن این قابلیت یعنی دید کنارها پس از ورود مشترد با کوچکترین تلاشی محصولات ارائه شده در نمای زیبا دیده شود با توجه به امر شرکت دانه نما با درست کردن سیلوه های نیم گرد ومحدب که به اصطلاح از کار بیرون زده دید بغل را میسر وحتی مشتری خارج از مغازه هم میتواند به راحتی اقلام را مشاهده نماید.

قفسه استندهای ۱۴ مخزن جدید

کاملترین قفسه استند فروشگاهی که میتواند یک فروشگاه ومغازه کوچک رو ساپرت نماید همین ۱۴ مخزن میباشد که علاوه بر ۱۰ مخزن شیردار نما گرد با دید دوطرف وجنس مرغوب خود ۴ مخزن اضافه نیز در قسمت پایین نیز دارا میباشد که اقلام چسبنده وبزرگ راکه امکان خروج از شیرها را ندارن میتوان در قسمت زیر ریخت ومجموعه نگهداری وارائه محصولات دریک استند قرار گیرد

قفسه استندهای ۱۴ مخزن جدید

کاملترین قفسه استند فروشگاهی که میتواند یک فروشگاه ومغازه کوچک  رو ساپرت نماید همین ۱۴ مخزن میباشد که علاوه بر ۱۰ مخزن شیردار نما گرد با دید دوطرف وجنس مرغوب خود ۴ مخزن اضافه نیز در قسمت پایین نیز دارا میباشد که اقلام چسبنده وبزرگ راکه امکان خروج از شیرها را ندارن میتوان در قسمت زیر ریخت ومجموعه نگهداری وارائه محصولات دریک استند قرار گیرد

ابعاد واندازه محصولات

ابعاد محصول خانگی ۴۵سانت ارتفاع و۴۰سانت عرض میباشد وبه راحتی برروی میز وبین کابینت به صورت آویز وایستاده متواند استفاده گردد


ابعاد محصول خانگی ۴۵سانت ارتفاع و۴۰سانت عرض میباشد وبه راحتی برروی میز وبین کابینت به صورت آویز وایستاده متواند استفاده گرددلازم به ذکر است این محصول به صورت تک مخزن ودو مخزن نیز قابل ارائه میباشد

ابعاد واندازه محصولات

ابعاد محصول خانگی ۴۵سانت ارتفاع و۴۰سانت عرض میباشد وبه راحتی برروی میز وبین کابینت به صورت آویز وایستاده متواند استفاده گرددلازم به ذکر است این محصول به صورت تک مخزن ودو مخزن نیز قابل ارائه میباشد

قفسه های استندی فروشگاهی آسان ریز

تولید وطراحی قفسه های استندی نماگرد همراه شیرهای آسان ریز جهت تخلیه خود مشتری ورعایت بهداشت وزیبای فروشگاه

قفسه های استندی فروشگاهی آسان ریز

تولید وطراحی قفسه های استندی نماگرد همراه شیرهای آسان ریز جهت تخلیه خود مشتری ورعایت بهداشت وزیبای فروشگاه

قفسه های استندی دیواری ۵سیلو

تولیدوطراحی سیلوهای دیواری شاسی دار وکیوم شده
آجیل،قهوه،حبوبات

قفسه های استندی دیواری ۵سیلو

تولیدوطراحی سیلوهای دیواری شاسی دار وکیوم شده
آجیل،قهوه،حبوبات

سیلوهای تکی دهانه باز برای اقلام ودانه های درشت

ساخت وطراحی سیلوهای شیردار تکی برای دانه هاواقلام درشت با شیر مخصوص

سیلوهای تکی دهانه باز برای اقلام ودانه های درشت 

ساخت وطراحی سیلوهای شیردار تکی برای دانه هاواقلام درشت با شیر مخصوص

چرا دانه نما

باتوجه به نظر سنجی که از فروشندگان محترم مواد غذایی گردید نمای گرد ودید دوطرفه برای این مخازن مد نظر بوده و نزدیک بودن سیلوها و در نگاه اول نشان دادن خود دانه که لازم بود شیرها نصبت به برندهای دیگر کمتر به چشم بیاید و در زیرکار قرار گیرد نه بیرون از کار که موجب برخورد وشکستن وریزش دانه گردد از دیگر فاکتورها در طراحی یکدست بودن کار وبدنه میباشد که با روکش شدن ووکیوم کردن این محصولات از نوار زدن به دور ام دی اف واحتمال درآمدن آن جلوگیری گردید و تا حد بسیاری این قفسه استندها ضد آب گردید ودارای لبه هایی نرم وابرزار زده شد که مورد تایید وپسند بسیاری از فروشندگان محترم بوده ونصبت به کالاهای مشابه تفاوت چشمگیری را مشاهده میفرمایید.

باتوجه به نظر سنجی که از فروشندگان محترم مواد غذایی گردید نمای گرد ودید دوطرفه برای این مخازن مد نظر بوده و نزدیک بودن سیلوها و در نگاه اول نشان دادن خود دانه که لازم بود شیرها نصبت به برندهای دیگر کمتر به چشم بیاید و در زیرکار قرار گیرد نه بیرون از کار که موجب برخورد وشکستن وریزش دانه گردد از دیگر فاکتورها در طراحی یکدست بودن کار وبدنه میباشد که با روکش شدن ووکیوم کردن این محصولات از نوار زدن به دور ام دی اف واحتمال درآمدن آن جلوگیری گردید و تا حد بسیاری این قفسه استندها ضد آب گردید ودارای لبه هایی نرم  وابرزار زده شد که مورد تایید وپسند بسیاری از فروشندگان محترم بوده ونصبت به کالاهای مشابه تفاوت چشمگیری را مشاهده میفرمایید.

شرکت دانه نما به راحتی محصول خود را به تمام کشور ارسال وبا شیوه بسته بندی و تجربه ارسالی که دارد کالای خریداری شده راسالم به دست شما میرساند
لازم به ذکر است از طریق باربری و ترمینالهای اتوبوس رانی این امر صورت میگیرد که حداقل هزینه را برای خریدار داشته باشد واز آنجا که قسمتهای شکستنی مانند شیرها وسیلوها جزءگارانتی یکساله بوده جای هیچ گونه نگرانی را برای شما خریدار محترم نیست وبه اطلاع خریداران محتم میرسانم جهت اطمینان در صورت خرید دو قفسه استند به بالا مبلغ آن در شهر مقصد ودرب فروشگاه خریدار گرفته ومیتوانند علاوه برصحت دستگاه با خیالت راحت خریداری بفرمایند

شرکت دانه نما به راحتی محصول خود را به تمام کشور ارسال وبا شیوه بسته بندی و تجربه ارسالی که دارد کالای خریداری شده راسالم به دست شما میرساند 
  لازم به ذکر است از طریق باربری و ترمینالهای اتوبوس رانی این امر صورت میگیرد که حداقل هزینه را برای خریدار داشته باشد واز آنجا که قسمتهای شکستنی مانند شیرها وسیلوها جزءگارانتی یکساله بوده جای هیچ گونه نگرانی را برای شما خریدار محترم نیست وبه اطلاع خریداران محتم میرسانم جهت اطمینان در صورت خرید دو قفسه استند به بالا مبلغ آن در شهر مقصد ودرب فروشگاه خریدار گرفته ومیتوانند علاوه برصحت دستگاه با خیالت راحت خریداری بفرمایند  

درساخت استندهای دانه نما از بهترین ام دی اف وپلکسی ضد یووی وخش که نشکن بوده ودربرابر نور آفتاب هیچ گونه تغییر رنگی نمی دهد وبا ابزار زدن اطراف با دستگاه سی ان سی و روکش وکیوم درجه ۱ که هم به کار نمایی بسیار زیبا میدهد وهم نوار پی وی سی که امکان درآمدن آن بعد ازمدتی میرود حذف گردیده وپشت کار نیز از ام دی اف ۱۶ میل درجه ۱میباشد که در حمل ونقل با توجه به استحکام این محصول ارزنده دارد می توان به آسانی به مناطق دور بدون هیچ آسیبی حمل گردد

درساخت استندهای دانه نما از بهترین ام دی اف وپلکسی ضد یووی وخش که نشکن بوده ودربرابر نور آفتاب هیچ گونه تغییر رنگی نمی دهد وبا ابزار زدن اطراف با دستگاه سی ان سی و روکش وکیوم  درجه ۱ که هم به کار نمایی بسیار زیبا میدهد وهم نوار پی وی سی که امکان درآمدن آن بعد ازمدتی میرود حذف گردیده وپشت کار نیز از ام دی اف ۱۶ میل درجه ۱میباشد که در حمل ونقل با توجه به استحکام این محصول ارزنده دارد می توان به آسانی به مناطق دور بدون هیچ آسیبی حمل گردد

قیمتهای این شرکت بر اساس متریال وجنس مصرفی که شامل بدنه یا شاسی محصول که شامل ام دی اف یا فلزی (آلمینیوم ) ویا روکش وکیوم ام دی اف وتعداد شیرهای هر استند ومصرف پلکسی های قالب گیری شده وگرد شده هرسیلو باکمترین سود ممکن به مشتری اعلام میگردد وبا یک حساب سرانگشتی خریدار متوجه میشود بسیار منصفانه وقابل توجه میباشد لذا قیمتهای این شرکت مقطوع و بر اساس شرایط مواد اولیه است.

قیمتهای این شرکت بر اساس متریال وجنس مصرفی که شامل بدنه یا شاسی محصول که شامل ام دی اف یا فلزی (آلمینیوم ) ویا روکش وکیوم ام دی اف وتعداد شیرهای هر استند ومصرف پلکسی های قالب گیری شده وگرد شده هرسیلو باکمترین سود ممکن به مشتری اعلام میگردد وبا یک حساب سرانگشتی خریدار متوجه میشود بسیار منصفانه وقابل توجه میباشد لذا قیمتهای این شرکت مقطوع و بر اساس شرایط مواد اولیه است.

درخواست مشاوره رایگان

ارائه مشاوره موثر و رایگان در زمینه انتخاب محصول از خدمات ماست

درخواست مشاوره رایگان

ارائه مشاوره موثر و رایگان در زمینه انتخاب محصول از خدمات ماست

تماس با کارشناسان ما

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با کارشناسان در ارتباط باشید.

تماس با کارشناسان ما

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با کارشناسان در ارتباط باشید.

ژ 1-67

خشکبار و تخلیه راحت وآسان

سرعت عمل در تخلیه ورعایت بهداشت وبرخورد نکردن دست با اقلام ارائه شده به مشتری وتخلیه از زیر وگردش دانه با این نوع از قفسه های آسان ریز

ژ 1-66

قفسهای خشکبار

استفاده بهینه در فروشگاه

ژ 1-61

قفسه آجیل وخشکبار

تخلیه بسیار راحت

ژ 1-59

قفسه های فروشگاهی

جدیدترین قفسه استندهای آسان ریز خکبار(آجیل.حبوبات.قهوه...)

زیبایی کیفیت سهولت درتخلیه. استفاده از فضای عمودی فروشگاه .بهداشت .تازه ماندن دانه واقلام به دلیل تخلیه از پایین .نمای زیبا درجذب مشتری .قابلیت جابه جایی.قابلیت خرید وفروش کارکرده این دستگاههاو... همه درطراحی این نوع از قفسها لحاظ گردیده

ژ 1-58

تجهیزات فروشگاهی

قفسه استند۱۲ مخزن آسان ریز خشکبار(آجیل.حبوبات.قهوه...)

لازم به ذکر است این مدل جزء پرفروشترین استندهای فروشگاهی این شرکت بوده وازلحاظ گنجایش وابعاد دستگاه استاندارد وقابل جابه جایی آسان وبا بهترین مصالح ومتریالها ساخته شده ولبهای کار با استفاده از دستگاه تزریق رنگ طلایی متالیک درجه ۱ پوشش داده شده ودارای یکسال گارانتی میباشد

ژ 1-56

قفسه واستندهای جدید آجیل

قفسه جدید آجیل.حبوبات.قهوه..

ژ 1-55

قفسه جدید آجیل.حبوبات.قهوه..

جدیدترین قفسه استندهای فروشگاهی خشکبار(آجیل.حبوبات.قهوه...)

ژ 1-53

قفسه جای آجیلی رومیزی

قفسه استندهای دیواری ورومیزی آجیلوحبوبات

این نوع همراه باریل پشت کار به سهولت قابل نصب برروی دیوار بوده ودیگر احتیاج به سوراخکاری خود قفسه نیست به صورتی که قطعه همراه آن که به خریدار داده میشود به دیوار نصب وقفسه برروی ریل آن قرار گرفته وبه راحتی همیشه قابل درآوردن وجابه جای است

ژ 1-52

قفسه آجیل وحبوبات

جدیدترین دکور در قفسه های تلفیقی آسان ریز شرکت دانه نما

ژ 1-51

قفسه آجیل وخشکبار

زیبایی نظم سهولت در تخلیه جذب مشتری بهداشت بهینه سازی فضای فروشگاه

ژ 1-47

قفسه خشکبار وآجیل رنگبندی

سفارشات رنگ در این نوع از قفسه های آجیل

باتوجه به نظرات مختلف می توان رنگ مورد نظر را انتخاب وسفارش داد اما به این نکته توجه باید داشت به دلیل خرید رنگ مورد نظر خارج از تهیه مواد اولیه به صورت عمده اندکی افزایش قیمت پیدا خواهد کرد هرچند در طراحی این قفسه ها سعی بر آن شده که دید اولیه خود دانه باشد نه بدنه قفسه باز بعضی از مشتریها ترجیه میدهند رنگ مورد علاقه آنها زده شود

ژ 1-43

قفسه بندی آجیل

قفسه بندی وسط درفروشگاههای قنادی

قفسه استندهای ایستاده دانه نما بهترین گزینه جهت قرار دادن در وسط مغازه با دید زیبا وکارایی خاص خود هستند با توجه به شیرهای آسان ریز این محصول که خود مشتری به راحتی میتواند اقلام مورد نیاز خودرا تخلیه وامکان این را را داشته باشد بادید کامل وزیبای اقلام محصول مورد نیاز خودرا انتخاب وخریداری نماید.بدیهی است با داشتن نور دهی صحیح که در خود این قفسه ها تعبیه شده کرایی این استندها دوچندان شده

ژ 1-41

دکور مغازه های آجیل فروشی

با استفاده از قفسه استندهای بهداشتی وآسان ریز دانه نما

ژ 1-40

قفسه آجیل وحبوبات

جدیدترین قفسه استندهای فروشگاهی آجیل وخشکبار

این نوع از قفسه های آسان ریز با بهره گیری از جدیدترین مدلهای بهداشتی وطراحی ساخت دارای نور ودید سه بعدی ودارای شیرهای تخلیه ای هستند که به راحتی فروشنده یا خود مشتری با رضایت خاطر محصول خرداری شده را تخلیه وکوچکترین برخوردی بادست نداشته وبا توجه به ساخت عمودی خود حداکثر استفاده از فضای عمودی فروشگاه وبهینه سازی مکان رامینماید درضمن با توجه به تخلیه از زیر همیشه دانه تاز وکاملا در دید مشتری قرار میدهد .قابل جابه جایی وبسیار راحت از بالای هرسیلو قابل شارژ دانه است.جنس ومتریال به کاررفته در این دستگاه بسیار مقاوم واز پلکسی آکرولیک نشکن وضد خش بوده که به صورت بسیار حرفه ای خمکاری ونمای بسیار زیبای را برای اراوئه به مشتری میدهد

ژ 1-39

قفسه ادویه وشکلات وخشکبار

جدیدتریرین قفسهای ادویه وشکلات ومیوه خشک

این نوع از قفسه استند جدید شرکت دانه نما با طراحی زیبا وکارامد دارای نور ونما سه بعدی قابلیت نصب به دیوار وبرروی میز را داشته وکاملا بهداشتی که از درب بالا شارژواز درب پایین برای مشتری تخلیه میگردد گنجایش هر مخزن با مخزن پایین دانه های متراکم ۳۰ کیلو وجمعا حدود بین ۱۰۰ال ۱۵۰کیلو دانه را برحسب جرم حجمی دارا میباشد وبسیارکارآمد وشیک ساخته شده ودر فروشگاههای قنادی وخشکبار وشکلات وآبنبات به کار میرود وبادید زیبایی که به محصول میدهد باعث جلب رضایت مشتری میگردد

ژ 1-32

۱۶ مخزنه نیمه سنتی درجه یک

جهت دانه های خشک ویا چسبنده وپودر شده مثل ادویه وشکلات

طی درخواست فروشندگان محترم وعنوان این مطلب که بعضی از اقلام فروش مانند ادویه ویا دانه های چسبنده مثل کشمش وغیره ویاشکلاتهای باپوست بزرگ که قابل رد شدن از هیچ شیری نیستند وحتما باید به صورت سنتی وبا درتاس مرسوم تخلیه شوند لذا شرکت دانه نما طرح نیمه سنتی خود را به بازار ارائه نموده که مورد اسقبال فروشندگان محترم قرار گرفت

ژ 1-22

خدمات وگارانتی درقفسه های جدید

خدمات وگارانتی درقفسه های جدید

حتما در خرید محصولاتی این چنین که ازقسمتهای پیچیده تری نصبت به قفسه های معمولی وسنتی به این نکته باید توجه داشته باشیم که فروشنده وتولید کننده در صورت خرابی شیرها وسیلوها آیا می تواند قطعات معیوب خراب را باکمترین زمان ممکن تعویض و خدمات مناسبی داشته باشد .لذا شرکت دانه نما پس از یکسال گارانت هم ازآنجا که صفر تا صد ساخت قطعات راخود انجام وتولید مینماید این اطمینان خاطر را به مشتری می دهد که بدون نیاز به خارج کشور همیشه درکمترین زمان جوابگوی خدمات پس از فروش خود میباشد.

ژ 1-21

قفسه استندهای ایستاده شیردار وبهداشتی با ابعاد استاندارد

گنجایش وابعاد

در ساخت قفسه استندهای جدید آسان ریز نکات بسیار مهمی باید مدنظر باشد ۱-ارتفاع کار که شامل پرکردن وشارج مخزن ودید کافی برای مشتری وومیانگین قدی خریداران را باید حتما درنظرگرفت ۲- عرض کار که حتما درجاگیری وحمل ونقل قفسه ونوع ساختی که با تمام فروشگاههای مواد غذای هم خوانی داشته باشد۳-عمق استند که از موارد بسیا مهم میباشد از این لحاظ که تقریبا با دیگرقفسهای به کاررفته هارمونی داشته وفضای زیادی را اشغال نکند دراین اینکه مقدار دانه قابل توجهی را بارگیری نماید. در ساخت قفسه استندهای دانه نما کلیه موارد گفته شده رعایت وتوجه خواصی شده

ژ 1-20

طرز نوردهی وروشنایی قفسه استندهای فروشگاهی

طرز نوردهی وروشنایی قفسه استندهای فروشگاهی

امروزه باتوجه به مصرف برق وگرمای هوا وطرحی در دکوراسیون فروشگاهی جهت دید بهتر اقلام ارائه شده در فروشگاهها بهتر این است که چند مورد خاص در نظر گرفته شود ۱- بیشترین نور وروشنایی در عین این که انرژی وبرق کمتری استفاده شود۲- جاگیری مناسب منبع نور که حتما خود منبع دیده نشود وچشم آزاری برای مشتری نداشته باشد ۳-انتخاب رنگ نور متناسب با کالای ارائه شده ۴- دوام وکارایی مناسب ومدت زمانی که در طولانی مدت احتیاج به تعویض نداشته باشد۵- ونکته مهم زوم کردن نور برروی کالا اصلی نه درودیوار ومکانهای غیر ضرور. باتوجه به نکات گفته شده شرکت دانه نما با نور دهی صحیح ودرست محصولات خود این عمر را برای شما خریداران محترم انجام ودیگر لازم به اقدام شما مشتری گرامی نیست

ژ 1-19

جا حبوباتی کوچک وخانگی

زیبایی وسهولت درتخلیه

طرحی زیبا همراه تخلیه آسان برای جا حبوباتی خانگی قابل نصب به دیوار وقرار دادن برروی میز با داشتن این محصول که دارای گنجایش حدودا ۳.۵ کیلو برای هرمخزن وجمعا ۱۰.۵ کیلوگرم از اقلام مورد استفاده خود شامل حبوبات وغلات وقهوه .چای ودیگر دانه های مصرفی در منزل ونمایش در فروشگاههامیتواند علاوه بر رعایت بهداشت وراحتی استفاده ودیزاین زیبای این استند دکوراسیون خود را کامل وتجربه داشتند محصولی بی نظیر را داشته باشید.

ژ 1-18

باتوجه به نظر سنجی که از فروشندگان محترم مواد غذایی گردید نمای گرد ودید دوطرفه برای این مخازن مد نظر بوده و نزدیک بودن سیلوها و در نگاه اول نشان دادن خود دانه که لازم بود شیرها نسبت به برندهای دیگر کمتر به چشم بیاید و در زیرکار قرار گیرد نه بیرون از کار که موجب برخورد وشکستن وریزش دانه گردد از دیگر فاکتورها در طراحی یکدست بودن کار وبدنه میباشد که با روکش شدن ووکیوم کردن این محصولات از نوار زدن به دور ام دی اف واحتمال درآمدن آن جلوگیری گردید و تا حد بسیاری این قفسه استندها ضد

ژ 1-16

ابعاد و گنجایش قفسه ۵ سیلوی

ابعاد و گنجایش قفسه ۵ سیلوی

ابعاد قفسه واستند دیواری ۵سیلوی دانه نما .بلندا یا ارتفاع این محصول به صورت عمودی ۷۰سانتی متروعرض افقی این محصول ۱۰۰سانتی متر میباشد.قطر یا ضخامت این کار ازدیوار ۲۷سانتی مترمیباشد.گنجایش هر سیلو...

ژ 1-15

ابعاد قفسه واستند مدل ایستاده۱۰ سیلوی وکیوم بهداشتی دانه نما. ارتفاع عمودی از سطح زمین با پایه ۱۹۰سانتی متر عرض افقی ۱۰۰سانتی متر وقطر وضخامت کار ازدیوار ۳۵ سانتی متر میباشد.گنجایش هر سیلو ۲۰ کیلو...

ژ 1-14

امروزه با درنظرگرفتن دیزاین ودکورونحوه ارائه مواد غذایی از لحاظ بهداشتی وجلب توجه کردن یک محصول وسهولت وآسانی در بسته بندی وجدا کردن مقدار درخواستی مشتری میتوان شیوه های نوین رابه خدمت گرفت .

ژ 1-4

قفسه بندی فروشگاهی یکی از راه های معمول و رایج مورد استفاده در اکثر فروشگاه هاست از یک لاستیک فروشی تا یک مال چند طبقه یا دکه های کنار خیابان همه از قفسه ها برای نگهداری و جلو دید قرار دادن اجناس استفاده می کنند.تهیه قفسه بندی جزو هزینه ها است.

ژ 1-3

قفسه های فروشگاهی

معرفی انواع قفسه های فروشگاهی

در روند فروش محصولات مهمترین موضوع بعد از کیفیت جنس ارائه تمام وکمال به توجه به دید بازاریابی به مشتری خریدار میباشد باتوجه به این موضوع شرکت دانه نما درساخت محصولات خود به این موضوع توجه خاص ودائم درحال تحقیق ونظرسنجی فروشگاههای مختلف می باشد

ژ 1-2

تجهیزات فروشگاهی

جدیدترین قفسهای آجیل

تجهیزات دکوراسیون فروشگاهی از جمله موارد لاینفک فروشگاه ها هستند و بدون استفاده از این تجهیزات راه اندازی فروشگاه میسر نخواهد بود. قفسه ها و سبد های فروشگاهی از جمله مواردی هستند که در فروشگاهها کاربرد بسیار دارند.