تماس با ما

ساعت کاری

۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ---- ۱۵:۳۰ الی ۲۱:۰۰

ساعت کاری

۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ ---- ۱۵:۳۰ الی ۲۱:۰۰

ایمیل

kianooshrashidy@yahoo.com

ایمیل

kianooshrashidy@yahoo.com

اطلاعات تماس

۰۹۱۸۸۳۶۰۱۹۲
۰۸۳۳۸۲۴۹۶۳۰
۰۸۳۳۸۲۴۹۴۱۵

اطلاعات تماس

۰۹۱۸۸۳۶۰۱۹۲
۰۸۳۳۸۲۴۹۶۳۰
۰۸۳۳۸۲۴۹۴۱۵

مدیریت

مهندس کیانوش رشیدی

مدیریت

مهندس کیانوش رشیدی

آدرس

دفتر: کرمانشاه، میدان آزادی، پاساژ پرویز، دفتر فروش دانه نما
کارگاه: کرمانشاه، شهرک صنعتی زاگرس

آدرس

دفتر: کرمانشاه، میدان آزادی، پاساژ پرویز، دفتر فروش دانه نما
کارگاه: کرمانشاه، شهرک صنعتی زاگرس

ارتباط با ما


دانه نما دانه نما
دانه نما