گالری اصلی
دانه نما

دانه نما
این نوع از قفسه استندها جهت نصب مکانهای وفروشگهای ساخته شده که با کمبود جاومکان ومتراژ کم مغازه مواجه هستند وبه راحتی برروی دیوار نصب والارقم اینکه گنجایش خوبی دارند مکان کوچکی رااشغال کرده وبسیار مناسب ومقرون به صرفه با توجه به شیرهای تخلیه وساخت زیبای خود هستند.