advertise
دانه نما

دانه نما
این نوع از قفسه استندها جهت نصب مکانهای وفروشگهای ساخته شده که با کمبود جاومکان ومتراژ کم مغازه مواجه هستند وبه راحتی برروی دیوار نصب والارقم اینکه گنجایش خوبی دارند مکان کوچکی رااشغال کرده وبسیار مناسب ومقرون به صرفه با توجه به شیرهای تخلیه وساخت زیبای خود هستند.