advertise

تخلیه شیرهای گروه صنعتی دانه نما بسیار آسان تک مرحله ای بدون بیرون زدگی زیاد ازخودقفسه جهت برخورد نکردن با مشتری واشیاء وتخلیه راحت توسط خودمشتری میباشد.