بلاگ اصلی

ابعاد و گنجایش قفسه واستند ایستاده دوطبقه ۱۰سیلوی دانه نما

دانه نما

ابعاد قفسه واستند مدل ایستاده۱۰ سیلوی وکیوم بهداشتی دانه نما. ارتفاع عمودی از سطح زمین با پایه ۱۹۰سانتی متر عرض افقی ۱۰۰سانتی متر وقطر وضخامت کار ازدیوار ۳۵ سانتی متر میباشد.گنجایش هر سیلو ۲۰ کیلو دانه تراکم بالا مانند برنج ویا عدس و...میباشدالبته دردانه های تراکم پایین مانند تخمه ویا قهوه این وزن کمترمیشود.در ساخت این محصول ارتفاع کار ویا شیرها وقطر آن باتوجه به استانداردسقف اغلب فروشگاههای کوچک ویا بزرگ وحتی میانگین قد مشتریها درنظر گرفته شده .موردنظرگرفتن شرایط حمل ونقل محصول بدون آسیب رسیدن به تمام نقاط کشوردراندازه آن معیار دیگر بوده است .لذا تغییر در ابعاد با صلاح دید مشتری وخارج ازضمانت یک ساله انجام میشود وکلیه خسارات احتمالی در حمل به عهده خریدار میباشد.